Print this page

Styret og årsmøter

Styret i Sameiet Nydalen kvarter består i dag totalt av åtte personer. Én styreleder, fire styremedlemer og tre varamedlemmer. Styret velges av sameierne på det årlige "Årsmøtet". Vi gjør det vi kan for å ta vare på beboernes interesser. Skulle du se en av oss i området, er det bare hyggelig at du tar kontakt.

Styrets leder: Ketil Jonassen

Styremedlemmer:

  • Anne Grethe Garaas
  • Alf Søberg
  • Tam Vy Tong-Hasnes
  • Peter E. Kolstad

Varamedlemmer:
  • Lars Erik G. Svendsen
  • Terje Kristiansen
  • Even Stene

 

Vi hører gjerne fra deg! Du kan kontakte Styret via hjelpdesken (http://support.nydalenkvarter.no/index.php) eller du kan benytte postkassen til styret utenfor oppgang G.

 


Forrige Side: Infoskriv-2019-3
Neste Side: Årsmøtet