Print this page

Søppel

Gebyret for de som forsøpler sameiet vårt er satt til kr 2000,-(totusen). Dette gjelder også de som bruker søppelnedkastet på en skjødesløs måte. Vi håper at vi slipper å ilegge gebyr, det burde være i alles interesse å sørge for at vårt felles sameie ser ordentlig ut.

Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Alt husholdningsavfall skal pakkes inn og kastes i søppelsuganlegget. Reduser volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det kastes. Den enkelte er ansvarlig for at instruksene for bruk av søppelsuganlegget følges (se lenger ned). For å unngå tilstrømning av skadedyr må søl omkring søppelsuganlegget unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal ikke avfall hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.
(Ref. husordensregel § 4. Avfallshåndtering)

Sjaktene skal kun benyttes til emballert husholdningsavfall og papp/papir. Dersom du opplever stans eller tett søppelanlegg, vennligst kontakt Styret eller ENVAC direkte på telefon 4500 5542.

Det er svært viktig at ikke avfall settes på bakken utenfor søppelsjaktene. For det første medfører det ekstra bortkjøringskostnad. For det andre tiltrekker dette skadedyr.

Det er plassert egne containere for "pizza-type" papp utenfor barnehagen. Større embalasje kartonger, fra for eksempel møbelleveranser, skal ikke her eller ellers i sameiets søppelsystem. Man kan evnentuelt vente på container som utplasseres flere ganger i året (se etter oppslag). Det beste er å selv sørge for at det blir levert på et av Oslos gjenvinningsstasjoner.

Huskeregler for søppel og bruk av søppelanlegget

 • I søppelsjakten merket papir/papp skal det ikke inn biter større en A4, ei heller om du bretter den. Den må deles!
 • Alt søppel må pakkes i poser. Løse klær og liknende vil kunne henge fast i nedløpet og forårsake propp.
 • Større enheter søppel kan tas med til en av Oslo Renholdsverks gjennvinningsstasjoner på Brobekk eller Grønnmo. Det utplasseres større søppelcontainerere utenfor "F" oppgangen flere ganger pr. år for kasting av større avfall. Se egen info om dette her.
 • Det er fortsatt (nov 2010) et problem med forsøpling av sameiet. Det settes igjen restavfall og gjenstander i garasjen, boder og i oppgangene, samt ved søppelnedkast og ellers på våre felles områder. Detter medfører ekstra kostnader og arbeid for vaktmester, og det gjør at sameiet ser mindre tiltalende ut enn det fortjener.
 • Gebyret for de som forsøpler sameiet vårt er satt til kr 2000,- (totusen). Dette gjelder også de som bruker søppelnedkastet på en skjødesløs måte. Vi håper at vi slipper å ilegge gebyr, det burde være i alles interesse å sørge for at vårt felles sameie ser ordentlig ut. “Årsaker til stopp i søppelanlegget

Det er mange årsaker til tilstoppede nedkast, i all hovedsak er det brukerfeil, d.v.s. at beboere prøver å stappe ting i sjaktene som ikke skal kastes der. Av ting som er funnet i nedkastene er:

 • Stueplanter (palmer)
 • Sengebunner
 • Stereoanlegg
 • Løse klær
 • Halvfulle syltetøyglass (som har knust i sjaktene!) - glass skal uansett ikke i sjaktene!
 • Pizza-/Foodora-bokser o.l. som ikke er delt opp i A4-størrelse


Vi presenterer her et knippe utvalg av bilder fra servicerapportene tilsendt fra Envac.

Søppel ved nedkast


Typisk opplevelse av at noe er skjedd, på tide å kontakte Envac eller styret!


 

Her har vi årsaken, noen har stappet ned en pizza eske som blokkerer.


Bruk sunn fornuft!

 

 

 


Forrige Side: Grilling og takterrasse
Neste Side: Husordensregler