Print this page

Sameiet fra A til Å

 

 

ADGANGSBRIKKE GARASJE

Alle som eier bruksrett til garasjeplass i garasjeanlegget har tilgang til garasjen via garasjeporten i sine nøkkelbrikker. Dersom du leier garasjeplass må du få brikke fra eier. Oppbevaring av garasjebrikkene er eiers ansvar. Styret har kontroll over alle brikker som er i bruk. Dersom du, av en eller annen grunn mister adgangsbrikken er det viktig at du så raskt som mulig sender e-post til styret (husk navn, oppgang, leilighetsnummer, parkeringsplass og telefonnummer). Styret kan da slette brikken fra systemet, slik at den ikke kan misbrukes.

AVFALL

Informasjon fra Renovasjonsetaten i Oslo om "utvidet kildesortering" fra 01.10.11

Se  informasjon om søppel her.

BARNEHAGE

Eventyrstua barnehage består av fem avdelinger med kapasitet til 100 barn og drives av Barnehagegruppen AS. Barnehagen ligger i første etasje i oppgang G (dvs. midtre bygning). Sameiets beboere har for tiden prioritet på eventuelt ledige plasser. (Se vedtekter her).

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder i Eventyrstua barnehage per e-post eventyrstua(a)barnehagegruppen.no eller telefon 22 09 87 90.

Se også http://barnehagegruppen.no/pages/view/20328

BODER

Det skal ikke stå gjenstander i fellesarealene i bodrommene. Dørene til bodrommene skal være låst til enhver tid. Farlig materiale samt giftige, eksplosive eller brennbare substanser og mat eller stoffer som kan tiltrekke seg utøy, skadedyr og lignende må ikke oppbevares i bodene.
(Ref. husordensregel §3).

På grunn av brannfare må bodene heller ikke tildekkes.

Styret skal sett opp nye boder i løpet av tidlig høst 2010, De som ønsker ekstra bodplass kan be om å komme på venteliste. Månedsleien er for tiden 300 kroner.

BOM

Ved Sameiets indre gangveier er det satt opp bommer. Disse skal alltid være lukket. Innkjøring er kun tillatt for bevegelseshemmede, i forbindelse med flytting og etter spesiell tillatelse fra Styret. Dersom du trenger spesielt parkeringsbevis, ta kontakt med parkering(a)nydalenkvarter.no.

Vi gjør oppmerksom på at streng håndhevelse av dette er nødvendig for å sikre at utrykningskjøretøy (for eksempel ambulanser) raskt kan komme til alle oppganger.

BRANNSIKRING

Sameiet er nå koplet direkte til brannvesenets alarmsentral. Det betyr at brannvesenet vil rykke ut hver gang alarmen går hos oss, uavhengig av årsak til alarmen.

Dette gir oss større sikkerhet, men betyr også økte utgifter for sameiet.

I taket i hver leilighet er det montert en brannsirene og en detektor. Sirenen varsler dersom det er alarm i fellesområdene våre (oppganger, boder og garasje). Husk at branndetektoren i leiligheten ikke er koplet til vårt felles brannsystem. Dersom det oppstår brann i en leilighet må dere ringe 110. Det gjelder også om dere oppdager branntilløp i fellesområdene våre; ikke vent til alarmen kopler inn, men ring direkte til brannvesenet på 110.

Dersom du svir noe i leiligheten din, skal man lufte gjennom vinduer og terrassedør. Man åpner IKKE døren til korridoren. Da utløses alarmen. Eventuelle kostnader forbundet med at brannvesenet kommer belastes eier av leiligheten.

Container

Se Vibbo.

BRØYTING

Brøyting i Sameiet gjennomføres av vaktmesterselskapet vi har avtale med.

DEKKOPPHENG GARASJE

Styret har god erfaring med dekkoppheng levert fra Getprofil. Dette firmaet leverer låsbare profiler for oppheng og monterer disse. Hver enkelt må ta kontakt med Getprofil for bestilling samt betaling. Se nettsiden deres www.getprofil.no for mer informasjon.

ENERGI / OPPVARMING

Sameiet bruker kun strøm som energikilde. Varmtvannet kommer fra beredere i rom i garasjen. De varmes med strøm. Garasjen varmes med gjenbruk av varmluft fra bad og kjøkkenavtrekk. Oppvarming i boder for øvrig er med oppvarmet luft fra varmeelementer.

Oppgangene har en liten ovn i inngangspartiet. Forøvrig varmes de naturlig av solstråling.

De enkelte leilighetene varmes med elektrisitet.

FLISER BALKONG

Dersom man velger å flislegge på balkong må dette gjøres forskriftsmessig. Det innebærer at man må bruke autoriserte håndverkere. Dette med tanke på vekt, drenering, fukt og lekkasje ned til naboer etc. Den enkelte kan komme i erstatningsansvar hvis fliser legges på en måte som fører til skader på andres leiligheter. En større lekkasje som skadet 4 leiligheter skyldtes fliser som helte feil vei.

Det er ikke valgt noen fast/anbefalt leverandør på fliser.

Videre er det bestemt at man skal benytte nøytrale farger som står i stil med øvrig bygningsmasse, dvs grå- og brunnyanser.

FLYTTING

Les Parkeringsregler i forbindelse med flytting. Ta også hensyn til grøntanlegg, slik at flyttebil ikke ødelegger gressplen eller planter.

FORSIKRING

Alle beboere må selv sørge for egen innboforsikring. Eiendommen for øvrig er forsikret hos Gjensidige via OBOS Eiendomsforvaltning. Polisenummer finnes i innkallelsen til siste årsmøte. Ta eventuelt kontakt med OBOS Eiendomsforvaltning.

Dersom du får en skade i leiligheten som du mener skal dekkes av sameiets forsikring må du kontakte OBOS forsikringsavdeling forsikring@obos.no så raskt som mulig. Se også punktet om “Varmt- og kaldtvann/vannlekkasje”.

GARASJEANLEGG

Det er rundt 300 plasser i garasjeanlegget. Se mer informasjon her.

GJESTEPARKERING

Sameiet har cirka 10 plasser tilgjengelig for gjester mot parkeringsavgift  . Se også her.


GRILLING

På egen terrasse/veranda er kun grilling med gassgrill tillatt. På felles takterrasser har Styret etter erfart misbruk fra beboere blitt nødt til å forby grilling. Vi beklager dette.

HEIS

Service på Sameiets heiser utføres av Schindler. Dersom det er heisstans, må Styret kontaktes. Da Schindler kun tar i mot bestilling på service fra styremedlemmer.

HMS (HELSE, MILJØ, SIKKERHET)

Se her.

HUSBRÅK

Bråk fra Nydalen Kvarter

Fra 1. juli 2015 er Norsk Vektertjeneste AS Sameiet Nydalen Kvarters nye vektertjeneste.

Ved behov for vekter, ring 22 20 70 00. Den som ringer må oppgi sitt navn, telefonnummer, oppgang og leilighetsnummer.

Kontakt i tillegg styret på http://support.nydalenkvarter.no/index.php og informer om konkret tidspunkt og oppgang og leilighetsnummer det klages på, dersom man vet dette. Denne informasjonen letter styrets arbeid i å få kontroll på gjengangere.

Bråk fra BSN

Ring Norsk Vektertjeneste AS på 22 20 70 00.

HUSORDENSREGLER

Se her.

HUNDEHOLD / HUNDLUFTING

Alle hunder skal føres i bånd på sameiets område hele året. Lufting av hunden må ikke foregå på lekeplasser eller i sandkasser. Dyrenes ekskrementer skal plukkes opp av eier. Ved overtredelser kan Styret pålegge eieren å fjerne dyret i løpet av en måned.
(Ref. husordensregel § 10. Hundehold)

INNBRUDD / TYVERI / VOLD

Ved innbrudd i leilighet, bod eller bil i garasjeanlegg, anmeld forholdet til Politiet på vanlig måte. Har du hatt innbrudd i bil eller bod, kan det hende at videoovervåkingsanlegget har registrert mistenkelige hendelser. I så fall, ta kontakt med Styret og angi tidsrom og sted der innbruddet har funnet sted. Eventuelle bevis fra videoovervåkingsanlegget kan kun utleveres til Politiet ved anmeldte forhold, og henvendelse fra Politiet.

Har du hatt innbrudd i boden og boddøren er ødelagt, send en e-post til Styret.

For å hindre innbrudd anmoder vi alle om å lukke inngangsdørene til oppgangene og påse at disse går i lås. Dersom du oppdager at noen står utenfor garasjeinnkjørsel og venter på at bil skal kjøre ned eller åpner garasjeporten, bør du stanse og spørre om vedkommende bor i området.

Det har vært innbrudd i leiligheter i 1. etasje. Tyven(e) går inn på terrassene og knuser ruten i terrassedøren. For å forebygge anbefales å installere alarm, med synlig merking på terrassedøren. Sørg også for at verdisaker ikke ligger synlig fra terrassen.

Opplever du mer alvorlige voldshendelser på Sameiets eiendom, kan både vektertjenesten (22207000)

eller i verste fall Politiet tilkalles (112).

Vi oppfordrer for øvrig alle sameiere til å være oppmerksomme og ikke slippe uvedkommende inn i Sameiets fellesområder; ikke slipp andre inn ved å åpne for ukjente som ringer på dørtelefonen, vær oppmerksomme på biler som står utenfor garasjeanlegget og venter på å kjøre inn, og hør med folk som oppfører seg mistenksomt om hva deres ærend er.

INTERNETT

Sameiet har idag en avtale om TV og internet fra GET. I tillegg er det inngått avtale med lynet internett om leveranse av bredbånd til de som ønsker dette.Bestilling skjer via dere hjemmesider. Lynet leverer bredbånd via eksisterende lednings nett ved siden av telefon forbindelsen, det er også fiber inn til hver boligseksjon for fremtidig behov.

KABEL-TV / INTERNETT / TELEFONI

Analog og digital grunnpakke kabel-TV og 5Mbit/s Internett bredbånd fra GET er for tiden (dvs. f.o.m. 21.10.2015) inkludert i husleien. Ekstra tjenester utover grunntilbudet må bestilles individuelt. GET fortsetter å levere analoge TV-signaler selv om det ordinære analoge bakkenettet er blitt skrudd av. Med andre ord, du trenger ikke noen ekstra boks for å se TV i Nydalen kvarter.

Ønsker du bredbånd og/eller digital TV, må du ha modem/dekoderboks. Ta kontakt med GET eller en forhandler. Husk at du må oppgi seksjonsnummer (3-sifret, finnes på skjøte og husleieregningene), ikke leilighetsnummeret (f.eks. H0202, finnes på utsiden av inngangsdøren).

Husk å returner utstyret til GET når du flytter. Utstyret er GETs eiendom og du er ansvarlig for dette ihht. avtalen du har inngått med GET.

GET tilbyr også telefonitjenester, ta kontakt for tilbud.

KART/OVERSIKTSKART

Oversiktskart

KILDESORTERING / RETURPUNKT GLASS/METALL/PAPIR/PLAST/MATAVFALL

Papir- og pappavfall kastes primært i søppelsjaktene. Men benytt ikke disse dersom det er snakk om store pappstykker. I slike tilfeller må de skjæres i A4 størrelse eller tas med til en av miljøstasjonene for Oslo kommune.

Returpunkt for glass og metall er plassert over veien ved oppgang K.

Vi oppfordrer alle beboere til å brette pappesker slik at disse opptar mindre plass. Under ingen omstendigheter skal avfall hensettes på bakken. Dette medfører ekstra bortkjøringskostnader og Styret har myndighet til å ilegge bøter.

Oslo kommune vil fase inn kildesortering på plastemballasje og matavfall fra høsten 2009, men Sameiet Nydalen kvarter vil ikke være blant de første husholdningene.

For mer informasjon, se http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no/

LYSPÆRER / HVORDAN MELDE FRA OM LYS SOM ER GÅTT?

Fra tid til annen vil lys slutte å fungere. Meld inn en sak i sameiets hjelpetjeneste med nøyaktig informasjon om når du oppdaget det og om hvilke(n) lyspærer som er gått.

MARKISER

Markiser
Type markise skal være med grå detaljer.
Type duk skal være grå markiseduk type 407/926 eller tilsvarende 94/15 (S4500-N). Avslutning på duken skal ha rett kant.
Screens
Der det skal benyttes utvendige screens brukes duk med farge 3030 Kull, eller tilsvarende. Profiler i grått.
Det kan alternativt benyttes persienner i grått metall, 3030 Kull, av kvalitet 50 millimeter eller tilsvarende (festet til vindu eller vindusramme). Det skal benyttes grå dekkasse til persiennene.

Den enkelte seksjonseier er selv ansvarlig for kjøp og installasjon. Det skal kun benyttes faglærte montører.

Kontaktinformasjon til aktuelle leverandører styret har inngått avtale med og som disponerer nødvendig standard i forhold til farge og utforming:

Scandic Markiser
Farshid Zamanikia, Partner / Salgskonsulent
97697724, 97668614 eller E-post: oslo@scandic.no

Det er ikke noe krav at Scandic Markiser skal være leverandør. Men type markise og duk og farge skal være lik eller tilsvarende.

NØKLER og LÅSER

Sommeren 2015 fikk sameiet nytt, elektronisk nøkkelsystem. Alle seksjoner har fått utdelt 3 brikker til nøkkelsystemet. Det er anledning til å bestille flere brikker. Hver brikke koster kr 100 og betales ved henting. Bestilling skjer via henvendelse her:http://support.nydalenkvarter.no/index.php. Husk å opplyse fullt navn på eier av leiligheten samt oppgang og leilighetsnummer. Leietakere og andre som ikke står registrert som eier må ha fullmakt fra seksjonseier for å kunne bestille og hente brikker og nøkler til søppelnedkastene. Ved henting fremvises legitimasjon.

Se viktig informasjon om vedlikehold av låsene i leilighetene i dette informasjonsskrivet fra juni 2018.

Har du behov for låsesmed til egen leilighetsdør kan du f.eks. kontakte Møller Undall på døgntelefon 06866.  
Alfred Barak hos Løren Sikkerhetssenter, kan ofte også hjelpe med låsrelaterte problemer, telefon: 91532997, e-post: alfred.barak@gmail.com Han gir våre seksjonseiere opptil 20% rabatt.

Ny nøkkel til egen inngangsdør, strømmålerdøren (OLU-nøkkel), vannskap i leiligheten og postkasse, kan den enkelte kopiere selv hos en låsesmed.

Hvis alle postkassenøklene er mistet må seksjonseier bestille ny låssylinder med nye nøkler. Bestillingen må gjøres av eieren av leiligheten. Dette kan bestilles hos Posten, men styret anbefaler vår mangeårige samarbeidspartner hos Løren Sikkerhetssenter,
Alfred Barak, telefon: 91532997, e-post: alfred.barak@gmail.com Han gir våre seksjonseiere opptil 20% rabatt. 
Bestillingen må inkludere telefonnummer til kontaktperson, leilighetens adresse og leilighetsnummer, samt navn på postkassen - vær nøye med å beskrive hvilken postkasse det gjelder!.

OPPSLAGSTAVLE

Det er oppslagstavle ved gjennomgangen til parkeringsautomaten. Dette er et tilbud til sameiets beboere. Husk å datere skriv. De vil normalt kunne henge i 2 uker. Oppslag som ikke er datert vil bli fjernet.

PARKERING / PARKERINGSBEVIS

Garasjeanlegget under sameiet består av 244 plasser for beboerne, samt 61 utleieplasser. Styret disponerer ingen plasser for utleie selv. Er du på jakt etter fast parkeringsplass i garasjen, anbefales å henge opp lapper i oppgangen. Tilsvarende dersom du ønsker å selge/leie ut plass.

Parkering i sameiets gangveier/miljøgaten er ikke tillatt med mindre man har spesiell parkeringsbevis synlig. Kontakt Styret (styret(a)nydalenkvarter.no).

Sameiet har cirka 10 gjesteparkeringsplasser foran oppgang A-D. Disse kan benyttes av Sameiets gjester mot parkeringsavgift (for tiden kr. 8,- per time).

Se mer informasjon om parkering og garasje her.

POST / POSTKASSE / POSTKASSESKILT / POSTKASSENØKKEL

Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at postkassen er utstyrt med etternavn på beboer(e) av seksjonen.
(Ref. husordensregel §5).

Dersom postkasseskilt mangler eller er feil, kan nytt bestilles i skiltbutikken hos Posten. Husk å velge stort skilt for at det skal dekke hele navnefeltet på postkassen. Se Postens nettbutikk for å kjøpe riktig postkasseskilt.

Vi gjør oppmerksom på at Posten kan tilby deg gratis navneskilt når du melder flytting til ny adresse. Se Flyttehjelpen.

Postkassenøkkel. Se ovenfor under Nøkler. Det anbefales at man alltid har minst én reservenøkkel til postkassen. Slike nøkler kan man få laget kopier av, f.eks. på Storo Storsenter.

REGNSKAP

Det er OBOS som er forretningsfører for sameiet. Det er også de som fører regnskapet for oss. Det gjelder både for bolig- og parkeringssameiet. Revisjon av regnskapet gjøres av et uavhengig selskap. Regnskapene og budsjetter en del av dokumentene som behandles på årsmøtene.

RINGEKLOKKE / RINGEKLOKKESKILT

Alle ringeklokker skal være merket med navn. Dersom dette mangler, send henvendelse til http://support.nydalenkvarter.no/index.php med informasjon om hva som står i dag og hva du ønsker. (Husk oppgang og leilighetsnummer). Styrets representant vil bytte navnelapp på ringeklokka så snart som mulig.

SKOLER

Sameiets barn sokner til Grefsen skole (barneskole) og til Engebråten skole (ungdomsskole).

STOPPEKRANER

I alle leiligheter er det stoppekraner for varmt-og kaldtvann. De er montert inne i skap, med luke på veggen. Luken er hvit, med lås. De står normalt på motsatt side av baderommet.

Stoppekranene skal normalt stå åpne, og skal kun stenges dersom du får lekkasje i leiligheten, eller det utføres rørleggerarbeid der.

NB: Husk at du ikke bare stenger vannet til din egen leilighet, men også til minst en naboleilighet

STRØMMÅLER / MÅLERAVLESNING / STRØMBRUDD

Strømmåleren er plassert ute i trapperommet. Døren har rød lapp øverst merket 400V. Nøkkel til denne døren er merket OLU.

Ved eventuelt strømbrudd i leiligheten din, sjekk først eget sikringsskap. Dersom strømmen er gått i flere leiligheter, kan Hafslund varsles på døgntelefon 815 30 400.

Det kan være vanskelig å åpne døren der måleren står. Det kan være lurt å løfte døren i underkant av låsen. Når du vrir nøkkelen om skal den vris litt til etter den stopper, da vil døren åpnes. Kan sees i dørsprekken at låsen legges over og deretter slåa går over når den virs 2-3 grader ekstra.

SØPPEL

Se  informasjon om søppel her.

TAKTERRASSER (Felles)

Alle byggene, bortsett fra "G-blokken" har felles takterrasse, med adgang direkte fra egen oppgang, eller via garasjen og opp via nabooppgangen. Disse kan benyttes av sameiere og deres gjester.
Nøkkelbrikken til beboere i G-blokken gir adgang via A-oppgangen til den store takterrassen over "A-B-C-D-blokken". Dørene til felles takterasse skal ikke låses. På takterrassene er det ikke tillatt å grille. Ballspill er forbudt. Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke lov å sette opp partytelt. Styret minner alle på at det skal være alminnelig ro mellom 23:00 og 07:00, og at dette naturligvis også gjelder takterrassene. Se infoskriv om takvett her.

TERRASSE/BALKONGER (egne)

Utbygger vil dessverre ikke utvide terrasseskille i førsteetasjene. De som ønsker tydeligere skille mellom terrassene kan derfor montere trevegg i samme høyde og utførelse. Bordene skal flukte eksisterende horisontale bord. Avsluttes med toppbord. Alternativt kan det settes plante i stor potte.

Det er også mulig å montere levegg/rekkverk i tre for å skjerme innsyn. Disse skal være 1 meter høye (inklusive toppbord). Toppbordet avrundes. Bordene skal være 10 cm brede og monteres vertikalt med en liten åpning mellom (ca. 5 mm). Fargen skal være beis med kode STD 0798 (Bever).

Når det gjelder flislegging av terrasse, kan dette utføres etter gitte spesifikasjoner (se Fliser Balkong

De som har tregulv og vegger på sin veranda er selv ansvarlig å vedlikeholde disse. Gulvene skal ikke males, kun vedlikehold med treolje og liknende uten farge.

Når det gjelder de som har balkong/terrasse i toppetasjene, er det mulig å montere markiser etter gitte spesifikasjoner (se Markiser)

De som ønsker folie på glassene på sine balkonger finner mer informasjon her Foliering av balkong glass.

TRAPPEOPPGANGER

HVA ER TILLATT OPPBEVART I TRAPPEOPPGANGER:

-Bilder på veggen i etasjen er tillatt, men snakk med naboene og bli enige om hva som skal henges opp. Andre ting er ikke tillatt

-I trappehuset skal det ikke stå noen ting - det er rømmingsvei i tilfelle brann.

-Dørmattene utenfor leilighetene skal være hele og rene.

-Ting som står i oppganger og trappehus vil uten varsel bli fjernet av vaktmester.

Det kan bli svært varmt sommerstid i trappeoppgangene. Viften som sitter øverst i trappeoppgangen er kun i bruk ved brann.

VAKTMESTERTJENESTE


“Vaktmestertjenesten vår kan du kontakte på e-post post@pbt.no eller telefon 22182000.

Vær klar over at vi ikke har en personlig tjeneste, slik at vaktmesterselskapet (PBT) hjelper til når de har kapasitet. Kostnadene ved å bruke PBT til private saker faller også på den enkelte eier.”

VARMEPUMPE

Styret har bestemt at man ikke skal tillate varmepumper i sameiet.

VARMT- OG KALDTVANN / VANNLEKKASJE

Sameiet får vannet fra kommunens nett. Varmtvann produseres i berederrom i garasjen, ett for hvert hus. Størst kapasitet er det for Hus 1 (oppgang A-D) og minst for Hus 5 (oppgang G). Berederne bruker strøm til oppvarming.

Siden kommunen ikke leverer rent nok vann, er det nå montert filtre på alle vannledninger inn til sameiet. Det betyr rent vann til hver leilighet, men ekstra kostnader for sameiet for vedlikehold. Det var lenge et problem med tette vannkraner og dårlig trykk. Det var en konsekvens av den dårlige vannkvaliteten fra kommunen. Nå skal dette være løst.

Dersom du har problemer med vanntrykk eller lite varmtvann bør du kontakte rørlegger direkte. VVS firmaet som har stått for utbyggingen i Nydalen Kvarter heter Mercur AS. NB! Husk at dersom dette ikke er en reklamasjonssak, må dette må betales av den enkelte.

Skulle du være så uheldig å oppleve vannlekkasje i leiligheten din, kan Andenæs VVS as kontaktes på telefon 22080500. Andenæs er vår nåværende sammarbeidpartner på VVS.

Se også  punktet om “Forsikring” for mer informasjon om framgangsmåte.

VEDTEKTER OG REGLER FOR SAMEIET

 

Se Vedtekter og regler

 

VEKTER

Sameiet Nydalen Kvarter har avtale med vaktselskapet Toma Security AS. De foretar kontrollrunder på kvelds- og nattestid og rykker ut på grunnlag av henvendelser fra beboerne om alvorlige brudd på husordensreglene knyttet til forstyrrelser som høy musikk og lignnende.

Rutine ved henvendelse til Toma Security : 22 20 70 00

  • Utdrag fra husordenreglene:
  • § 13.  Brudd på husordensreglene "... Ved sjenerende støy kan vekter tilkalles av den enkelte beboer. Ved bruk av denne tjenesten må melders navn og leilighetsnummer oppgis til vekterselskapet. Melder skal også sende skriftlig melding til styret innen 3 dager..". bruk ticket.
  • Det er viktig at dere forteller vekter hvem dere er.
  • Oppgi hvilken oppgang og leilighet dere bor i («bruksenhetsnummer», f.eks. H0102. Dette står i dørkarmen din.)
  • Deretter forteller dere vekter om hendelsen/episoden og grunnen til henvendelsen, gjerne med detaljer om tid og hvor dere mener støyen kommer fra.
  • OBS! Vær oppmerksom på at dersom din henvendelse fører til utrykning, og vekter og/eller styret vurderer at din klage er uberettiget, kan du i verste fall måtte dekke kostnaden for utrykningen.

 

VENTILASJON

Brukerveiledning for ventilasjonsanlegget

Ventilasjonsanlegget i leiligheten din er et avtrekksystem som henter friskluft via spalteventiler i vinduene eller gjennom veggventiler. Systemet består av en sentralt plassert avtrekksvifte i underetasjen, som er felles for flere leiligheter. Systemet regulerer seg automatisk etter et statisk undertrykk i avtrekkskanalen for à opprettholde samme undertrykk i systemet, uavhengig av hvor mange som benytter kjøkkenhetter med maksimum avtrekk eller dusj (som skal trigge øket avtrekk fra bad).

Det er derfor svært viktig at samtlige spalteventiler/veggventiler (friskluftventiler) står i åpen stilling hele året. Tilsvarende gjelder at filtere i friskluftventiler rengjøres/skiftes regelmessig, før disse tettes av smuss.

Hvis friskluftventilene lukkes/stenges vil det statiske undertrykket synke, og den fellesavtrekksviften vil derfor øke på turtall for å hente mer luft frem til innstilt statisk trykk er oppnådd.

Dette vil medføre en betydelig økning av støy, og frisklufttilførsel (luftskift) hos de som har ventilene i åpen stilling.

Kjøkkenhette/kjøkkenavtrekk skal være av typen uten motor, som leverandør/montør kan garantere er beregnet på "Fellesavtrekk". Om det ble benyttet kjøkkenvifte med motor koblet til fellesavtrekket, ville det ha medført at din matos blåses inn til naboen. Dette er derfor ikke tillatt i sameiet. Det er viktig at minimums avtrekket gjennom kjøkkenhetten opprettholdes. Det er som regel to avtrekksinnstillinger: minimum og maksimum.

Unntaksvis kan man montere et lukket, kullfilterbaserte kjøkkenavtrekk som ikke er koblet til fellesavtrekket, som kan ha en egen vifte. Men man må da sørge for at man fortsatt har et avtrekk ut av leiligheten til felleavtrekket i tillegg til det fra baderom. Dette bør man benytte fagfolk til å lage løsning for.

Det er viktig at man regelmessig rengjør fettfilteret i kjøkkenhetten!

Anbefalte fagfolk: Exhausto : Per Erik Holst tlf 413 09 460