Print this page

Grilling og takterrasse

Ved grilling på egen balkong/terrasse oppfordres beboerne til å utvise hensyn til naboene. På egen balkong/terrasse er kun gass og elektrisk grill tillatt.

På alle fellesarealer (takterrasser og gressplener) er grilling ikke tillatt.

Forøvrig ber vi beboerne om å vise hensyn til naboene ved bruk av takterrassene (ihht. de generelle husordensreglene).

Ved bruk av samtlige fellesarealer husk å rydd etter deg!

Ballspill på takterrasser er ikke tillatt.


Forrige Side: HMS
Neste Side: Søppel