Print this page

Garasjeanlegget

Garasjeanlegget under Nydalen kvarter består av 244 garasjeplasser for beboerne samt 61 plasser som disponeres av BSN (Boligstiftelsen Nydalen). 

Oppbevaring av garasjebrikkene er eiers ansvar. Styret har nå kontroll over alle brikker som er i bruk. Dersom du, av en eller annen grunn mister adgangsbrikken er det viktig at du så raskt som mulig sender e-post til styret (husk navn, oppgang, leilighetsnummer, parkeringsplass og telefonnummer). Styret kan da slette brikken fra systemet, slik at den ikke kan misbrukes.

Nydalen Bolig AS tilbyr salg av parkeringsplasser i sameiets garasje. Antall p-plasser pr dd er ikke oppgitt, m,en det er ikke mange. Det er ikke fast pris på plassene. Avtale gjøres mellom selger og kjøper. Sameiet har ikke plasser for salg.

Garasjeplasser selges også sporadisk av seksjonseiere. Dette annonseres foreløpig ofte ved at det blir hengt opp lapper på strategiske steder i sameiet. Facebook har en gruppe for Nydalen kvarter. Der kan man også finne innlegg om salg og utleie av garasjeplasser i sameiet.

BSN har parkeringsplasser til leie. Nærmere informasjon på telefon 22 37 60 00 eller
e-post: resepsjon@bsn.no.

Se mer informasjon om parkeringsregler her.

Styret har merket opp felter til utleie for to-hjulinger. Ta kontakt med Styret dersom du er interessert i dette.


Forrige Side: Container
Neste Side: Gjesteparkeringsplasser