Sameiet er som alle andre vikrsomheter pålagt å foreta internkontroll. Dette ivaretas av HMS ansvarlig som engasjeres av styret.

Du kan sende kontakte HMS ansvarlig via http://support.nydalenkvarter.no/index.php