Print this page

Vedtekter og regler

Parkering på andres garasjeplasser eller til hinder for disse


Det er ikke lov å parkere på andres garasjeplasser uten avtale med den som har bruksrett til plassen! Avklar på forhånd om dere, eller deres gjester kan benytte en annens plass!
Kategori: Generelt
Postet av: Peter

Det har vært flere tilfeller i det siste hvor den som har bruksrett har opplevd at deres garasjeplass har vært opptatt av uvedkommendes biler. Den som blir offer for slik feilparkering oppfordres til å notere registreringsnummer til synderens bil, og forsøke å spore opp vedkommende. Legg gjerne inn en sak om dette i saksoppfølgingssystemet til sameiet.

Det er heller ikke lov å parkere langs vegger, uenfor dører eller andre steder i garasjen der det ikke spesifikt er avmerket parkeringsplass. Og da, kun hvis det er din plass, eller du har avklart med den som har bruksretten.